دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

چراغ دسترسی روشن باقی می ماند یا حتی اگر ضبط متوقف شود چشمک می زند.

  • این محصول در حال ضبط کردن صحنه ای بر روی کارت حافظه می باشد که شما چند لحظه قبل گرفته اید.