دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

مدت زمان ضبط واقعی برای فیلم کمتر از مدت زمان ضبط مورد انتظار رسانه ضبط است.

  • بسته به شرایط ضبط، مدت زمان موجود برای ضبط ممکن است کوتاهتر باشد، برای مثال هنگام ضبط یک سوژه به سرعت در حال حرکت، و غیره.