دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

این محصول ضبط نمی کند.

  • اگر همچنان این محصول را در معرض لرزش قرار دهید، ضبط کردن ممکن است متوقف شود.