دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

تصاویر نمی توانند به درستی ضبط یا پخش شوند.

  • اگر شما تصاویر را برای مدتی طولانی ضبط و حذف کنید، ممکن است فایل های روی رسانه ضبط چند پاره شوند و تصاویر نتوانند به درستی ضبط یا پخش شوند. پس از پشتیبانی گرفتن از تصاویر روی رسانه دیگر، [فرمت] رسانه ضبط را روی این محصول انجام دهید.