دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

خطوط افقی بر روی تصویر ظاهر می شوند.

  • هنگام ضبط تصاویر زیر یک لامپ مهتابی، لامپ سدیم، لامپ جیوه یا نور LED، ممکن است خطوط راه راه افقی روی نمایشگر LCD ظاهر شوند.

    شما ممکن است بتوانید وضعیت را با تنظیم کردن سرعت شاتر بهبود بخشید.