دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

صدا به درستی ضبط نمی شود.

  • اگر شما یک میکروفن خارجی، غیره را در طول ضبط فیلم ها وصل یا قطع کنید، صدا ممکن است به درستی ضبط نشود. با انجام اتصال میکروفون در آغاز ضبط فیلم، صدا بطور صحیح ضبط خواهد شد.
  • اگر با تنظیم [سطح ضبط صدا] مقدار سطح صدا را به کمترین سطح تنظیم کنید، صدای فیلم ها نمی توانند ضبط شوند.