دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

عکس ها را نمی توان پخش کرد.

  • اگر روی یک کامپیوتر، نام فایل یا پوشه را تغییر داده یا داده ها را ویرایش کرده باشید، ممکن است نتوانید عکس ها را پخش کنید. (نام فایل در این حالت چشمک می زند.) این پدیده سوء عملکرد نیست.