دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

در حین پخش صدایی شنیده نمی شود یا صدا به آرامی شنیده می شود.

  • صدا را زیاد کنید.
  • اگر با تنظیم [سطح ضبط صدا] مقدار سطح صدا را به کمترین سطح تنظیم کنید، صدای فیلم ها نمی توانند ضبط شوند.
  • هنگام ضبط کردن با [ضبط آرام ملایم] یا [تصویربرداری گلف]، صداها ضبط نمی شوند.