دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

نمی توان فیلم ها را به تلفن هوشمند شما انتقال داد.

  • برای ارسال یک فیلم به تلفن هوشمند خود، مطمئن شوید آنرا با فرمت MP4 ضبط کنید. قبل از ضبط کردن یک فیلم برای انتقال به یک تلفن هوشمند، [ضبط ویدئوی دوتایی] را روی [روشن] تنظیم کنید.
  • درحین انتقال فایل ها نمایشگر LCD را نبندید. انتقال قطع خواهد شد.