دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

صفحه ضبط بطور یکنواخت نمایش داده نمی شود. اتصال قطع شده است.

  • بسته به شرایط سیگنال، ارتباط بین تلفن هوشمند و این محصول ممکن است به درستی کار نکند. فاصله بین این محصول و تلفن هوشمند را کاهش دهید.