دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

فیلم های نمایشی نمی توانند حذف شوند . (مدل های با حافظه داخلی)

  • محافظت را آزاد کنید، و سپس آن ها حذف نمایید.