دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

نه تصویر و نه صدا بر روی تلویزیون وصل شده پخش می شود.

  • در صورتی که سیگنال های محافظت حق نشر در تصاویر ضبط شده باشند، تصاویر از فیش HDMI OUT خارج نمی شوند.