دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

گوشه های بالا، پایین، راست و چپ تصاویر بر روی تلویزیون وصل شده اندکی بریده می شوند.

  • نمایشگر LCD این محصول می تواند تصاویر ضبط شده را در عرض کل نمایشگر LCD نمایش دهد (نمایش پیکسل کامل). با این وجود، این ممکن است هنگام پخش بر روی یک تلویزیون که با نمایش پیکسل کامل سازگار نیست باعث برش کوتاه گوشه های بالا، پایین، راست و چپ تصاویر شود.
  • توصیه می شود که شما تصاویر را با استفاده از کادر بیرونی [خط شبکه] به عنوان راهنما ضبط کنید.