دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

نوارهای سیاه در بالا و پایین نمایشگر LCD تلویزیون 4:3 ظاهر می شوند.

  • هنگام مشاهده یک تصویر روی یک تلویزیون 4:3 این اتفاق می افتد. این پدیده سوء عملکرد نیست.