دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

این محصول توسط کامپیوتر شناخته نمی شود.

  • تمام دستگاه های USB بجز صفحه کلید، موس، و این محصول خود را از فیش USB کامپیوتر خود جدا کنید.
  • کابل USB میکرو را از کامپیوتر جدا کرده و کامپیوتر را دوباره راه اندازی کنید، سپس کامپیوتر و این محصول را دوباره به ترتیب صحیح وصل کنید.