دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

فرمت فایل

فرمت ضبط را برای ضبط کردن و پخش کردن تنظیم کنید.

  1. - [کیفیت/اندازه تصویر] - [فرمت فایل] - تنظیم دلخواه.

توضیحات آیتم های منو

XAVC S 4K:
تصاویر 4K را در فرمت XAVC S ضبط می کند.
این تنظیم برای نگاه کردن روی یک تلویزیون 4K مناسب است. هر دو ضبط و پخش تغییر می کنند.
فیلم هایی که شما می توانید پخش کنید نیز بسته به مقدار تنظیم [نرخ فریم] تغییر می کنند.
XAVC S HD:
تصاویر HD (تعریف بالا) را در فرمت XAVC S ضبط می کند.
این تنظیم برای نگاه کردن روی یک تلویزیون HD (تعریف بالا) مناسب است. هر دو ضبط و پخش تغییر می کنند.
AVCHD:

تصاویر HD (تعریف بالا) را در فرمت AVCHD ضبط می کند.
این تنظیم برای نگاه کردن روی یک تلویزیون HD (تعریف بالا) و ضبط دیسک Blu-ray مناسب است. هر دو ضبط و پخش تغییر می کنند.