دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

خودکار هوشمند لغو شده است.

 • اگر تنظیمات ذیل را تغییر دهید تنظیمات خودکار هوشمند لغو می شود:
  • گرفتن مرور زمان
  • [ضبط آرام ملایم]
  • [تصویربرداری گلف]
  • [ضبط سرعت بالا]
  • [توازن سفيدی]
  • [تمرکز/اندازه گیری نقطه]
  • [اندازه گیری نقطه اى]
  • [تمرکز نقطه ای]
  • [نوردهی]
  • [تمرکز]
  • [IRIS]
  • [سرعت شاتر]
  • [مرز AGC]
  • [تغییر AE]
  • [تغییر توازن سفیدی]
  • [Low Lux]
  • [انتخاب صحنه]
  • [جلوه تصویر]
  • [جو سینما]
  • [SteadyShot]
  • [نور زمینه خودکار]
  • [تشخیص چهره]