دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

[کنترل با تلفن هوشمند]، [ارسال به تلفن هوشمند]، [ارسال به کامپیوتر] یا [مشاهده بر تلویزیون] بطور نابهنگام پایان می یابد.

  • اگر سطح باطری کم باشد، [کنترل با تلفن هوشمند]، [ارسال به تلفن هوشمند]، [ارسال به کامپیوتر] یا [مشاهده بر تلویزیون] ممکن است بطور نابهنگام پایان یابند. آداپتور برق متناوب AC را متصل کرده و بسته باطری را قبل از استفاده شارژ کنید.
  • درحین کپی کردن/انتقال فایل ها نمایشگر LCD را نبندید. کپی کردن/انتقال قطع خواهد شد.