دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

تصاویر به طور صحیح کپی نمی شوند.

  • شما نمی توانید با استفاده از کابل HDMI تصاویر را کپی کنید.
  • کابل AV (فروش جداگانه) بطور صحیح وصل نشده است. مطمئن شوید که کابل به فیش ورودی دستگاه وصل شده است.
  • درحین کپی کردن فایل ها نمایشگر LCD را نبندید. کپی کردن قطع خواهد شد.