دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

صفحه تصویربرداری درحین کنترل دوربین چندگانه به وضوح نمایان نمی شود. اتصال قطع شده است.

  • بسته به شرایط سیگنال، ارتباط بین دوربین و این محصول ممکن است به درستی کار نکند. فاصله بین این محصول و دوربین را کاهش دهید.