دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

فایل داده نمی تواند از حافظه داخلی کپی شود (مدل های دارای کارت حافظه)

  • اگر شما از کارت حافظه فرمت شده بر روی یک کامپیوتر استفاده می کنید، آن را دوباره بر روی این محصول فرمت کنید.
  • اگر کارت حافظه مستقیم در جهت درست وارد نشود، توسط این محصول شناسایی نخواهد شد.
  • شما نمی توانید فیلم های فرمت XAVC S ذخیره شده روی حافظه داخلی دوربین فیلمبرداری را روی کارت حافظه microSDHC کپی کنید.