Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Przesyłanie strumieniowe na żywo

Przesyłanie strumieniowe na żywo można rozpocząć po zakończeniu przygotowań.

Przy pierwszym użyciu funkcji przesyłania strumieniowego na żywo zaleca się przetestowanie przesyłania strumieniowego w przygotowanym środowisku, po jego skonfigurowaniu za pomocą programu „PlayMemories Home” na komputerze.

Przed rozpoczęciem przesyłania strumieniowego na żywo należy ustawić smartfon w trybie udostępniania połączenia lub włączyć router Wi-Fi.

 1. Na ekranie nagrywania filmu/rejestrowania zdjęć wybierz kolejno opcje - [Sieć bezprzewodowa] - [ Funkcja] - [Przesył. str. na żywo].
 2. Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć przesyłanie strumieniowe.
  • Komunikat [Łączenie...] oraz zarejestrowana nazwa SSID będą wyświetlane podczas przygotowywania przesyłania strumieniowego, a następnie wyświetlona zostanie ikona i rozpocznie się przesyłanie strumieniowe na żywo.
 3. Naciśnij ponownie przycisk START/STOP, aby zatrzymać przesyłanie strumieniowe.
  • Ikona będzie migać do czasu zakończenia przesyłania strumieniowego na żywo.

Uwaga

 • W przypadku niektórych języków tekst wyświetlany na ekranie może zmienić się na angielski podczas korzystania z funkcji przesyłania strumieniowego na żywo.
 • Szybkość klatek filmu dla przesyłania strumieniowego na żywo jest ustawiona w następujący sposób:
  • Urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i: 30p lub 60i.
  • Urządzenie kompatybilne z trybem 1080 50i: 25p lub 50i.
 • Pomiędzy chwilą rozpoczęcia przesyłania strumieniowego na żywo w tym urządzeniu i chwilą rozpoczęcia przesyłania strumieniowego na żywo obrazu wideo na stronie umożliwiającej przesyłanie strumieniowe może wystąpić opóźnienie rzędu 10 - 30 sekund.
 • Następujące funkcje nie są dostępne podczas przesyłania strumieniowego na żywo:
  • (Elimin. mojego głosu)
  • Wprowadzanie
  • NAGR. podw. wideo
  • Zdjęcie z uśmiechem
  • [Inteligentne aktyw.] funkcji [ SteadyShot]

Wskazówka

 • Film przesyłany strumieniowo na żywo można zapisać w pamięci tego urządzenia. Zależnie od ustawienia, film nagrywany jest w pamięci wewnętrznej (tylko modele wyposażone w pamięć wewnętrzną) lub na karcie pamięci.
 • W przypadku zapełnienia pamięci wewnętrznej (tylko modele wyposażone w pamięć wewnętrzną) lub karty pamięci, nagrywanie jest automatycznie zatrzymywane, bez przerywania przesyłania strumieniowego.
 • Aby używać wyłącznie przesyłania strumieniowego na żywo bez nagrywania filmu w pamięci wewnętrznej (modele z pamięcią wewnętrzną) lub na karcie pamięci, wybierz kolejno opcje [Sieć bezprzewodowa] - [ Ustawienia] - [NAGR. wid. pod. str.] - [Wyłącz].