Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Przygotowanie do przesyłania strumieniowego na żywo

Skonfiguruj ustawienia sieciowe w tym urządzeniu i zarejestruj konto w witrynie umożliwiającej udostępnianie wideo oraz ustawienia SNS za pomocą dedykowanej aplikacji „PlayMemories Home” zainstalowanej wcześniej na komputerze.

Aplikację „PlayMemories Home” można pobrać z następującej witryny wsparcia.

http://www.sony.net/pm/

A: USB

Podłącz komputer z pamięcią masową.

B: „PlayMemories Home

Uruchom program „PlayMemories Home”.

C: Uzyskiwanie identyfikatora uwierzytelnionego kanału OAuth

Zaloguj się w usłudze Ustream (obecnie IBM Cloud Video) i przeprowadź uwierzytelnianie za pomocą aplikacji „PlayMemories Home”.

Ustawienia sieciowe na komputerze

Przed podłączeniem tego urządzenia do komputera należy sprawdzić następujące ustawienia.

  • Wybierz opcję - [Konfiguracja] - [ Połączenia] - [Ust. połączenia USB] i potwierdź, że wybrana została opcja [Mass Storage].
  • Wybierz opcję - [Konfiguracja] - [ Połączenia] - [Ustawienia USB LUN] i potwierdź, że wybrana została opcja [Wiele].

Za pomocą ustawień przesyłania strumieniowego na żywo aplikacji „PlayMemories Home” można ustawić następujące opcje.

Wybierz opcję „PlayMemories Home” - [Narzędzia] - [Narzędzie ustawień sieciowych].

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.sony.net/guide/nst/.

  • Ustawienia przesyłania strumieniowego: Można ustawić metodę przesyłania strumieniowego i informacje na temat filmów wideo.
    • Strona umożliwiająca przesyłanie strumieniowe, kanał, jakość obrazu i ustawienia zapisywania strony umożliwiającej przesyłanie strumieniowe
    • Tytuł i opis filmu wideo przesyłanego strumieniowo

Ustawienia przesyłania strumieniowego na żywo tego urządzenia

Należy podłączyć to urządzenie do punktu dostępowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Ust. punktu dostępu” lub „WPS przycisk”.

Uwaga

  • Dane osobiste (informacje wymagane podczas logowania do usługi Ustream (obecnie IBM Cloud Video)) są ustawione w tym urządzeniu. Należy pamiętać o zresetowaniu ustawień tego urządzenia w przypadku jego przekazywania lub wyrzucania.

Wskazówka

  • Usługa Ustream (obecnie IBM Cloud Video) to strona umożliwiająca udostępnianie wideo, za pośrednictwem której można przesyłać strumieniowo nowe filmy wideo za pomocą funkcji przesyłania strumieniowego na żywo tego urządzenia. Szczegółowe informacje na temat usługi Ustream (obecnie IBM Cloud Video) można znaleźć na następującej stronie. (https://video.ibm.com/).