Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Podłączanie smartfonu lub tabletu za pomocą QR Code

To urządzenie można z łatwością podłączyć do smartfonu lub tabletu, odczytując QR Code.

 1. Należy zainstalować oprogramowanie PlayMemories Mobile na smartfonie.
  • Jeżeli program PlayMemories Mobile jest już zainstalowany na smartfonie, należy go uaktualnić do najnowszej wersji.
 2. Wybierz - [Sieć bezprzewodowa] - [ Funkcja] - [Steruj ze smartfonu].
  • Wyświetlony zostanie QR Code, SSID, hasło i nazwa urządzenia.

 3. Uruchom program PlayMemories Mobile i wybierz [Zeskanuj QR Code urządz. fotograf.] na ekranie programu PlayMemories Mobile.

 4. Wybierz [OK]. (Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, ponownie wybierz [OK]).

 5. Za pomocą smartfonu odczytaj QR Code wyświetlany na monitorze LCD kamery.

  System Android

  • Po wyświetleniu komunikatu [Połączyć się z urządzeniem fotografującym?] wybierz [Połącz].

  Urządzenie iPhone/iPad

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować profil (informacje o ustawieniach).

  • Na ekranie głównym wybierz [Ustawienia] - [Wi-Fi].

  • Wybierz SSID kamery.

  • Wróć do ekranu głównego i uruchom program PlayMemories Mobile.

Uwaga

 • Jeśli nie można połączyć kamery ze smartfonem za pomocą NFC lub odczytując QR Code, należy połączyć za pomocą SSID i hasła.

Wskazówka

 • Po odczytaniu QR Code i ustanowieniu pomyślnego połączenia, na smartfonie zostaną zarejestrowane SSID (DIRECT-xxxx) i hasło kamery. Kolejne połączenia Wi-Fi pomiędzy kamerą a smartfonem będą wymagać wybrania SSID kamery zarejestrowanej na smartfonie.