Ak je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 1.10 alebo novšej, použite Creators’ App vo svojom smartfóne. Imaging Edge Mobile Plus sa nedá použiť.

Podrobnosti o aplikácii Creators’ App nájdete na nasledujúcej webovej stránke:

https://www.sony.net/ca/

Odporúčané strany v Príručke


Podporné informácie