Model: YY1301B1

Skorzystaj z tego podręcznika w razie problemów lub gdy chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z odtwarzacza.


Kolor odtwarzacza sprzedawanego w niektórych krajach/regionach może różnić się od przedstawionego.


W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.