Bekapcsolás

  1. Tartsa lenyomva a (be-/kikapcsolás) gombot (1) 5 másodpercig, amíg a lejátszó bekapcsol.

    Amikor először kapcsolja be a lejátszót, megjelenik egy képernyő az első beállításhoz. A beállítások elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tipp

  • A képernyő automatikusan kikapcsol, ha nem használja a lejátszót egy bizonyos ideig. A kijelző bekapcsolásához nyomja meg a (be-/kikapcsolás) (1) gombot.
  • Ha takarékoskodni akar az akkumulátor töltöttségével, állítsa be az [Auto power off] funkciót. Ha a lejátszás szüneteltetése után meghatározott ideig nem működteti a lejátszót, akkor a lejátszó automatikusan kikapcsol. Seperjen felfelé a kezdőképernyőn. Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
    [Settings] - [Battery] - [Auto power off].

Megjegyzés

  • Előfordulhat, hogy a lejátszó nem kapcsol be, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse a lejátszót kb. 30 percig.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.

A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.