Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Wybieranie albumu na podstawie okładek płyt

Po przypisaniu okładek do albumów za pomocą programu Media Go można wybierać albumy, naciskając okładkę wybranego albumu (Przewijanie albumu). Informacje na temat przypisywania okładek do albumów znajdują się w pomocy Media Go.

  1. Naciśnij przycisk () na ekranie odtwarzania muzyki, aby wyświetlić okładki.
  2. Wybierz okładkę przypisaną do żądanego albumu i naciśnij przycisk ().

Wskazówka

  • Naciśnięcie przycisku () spowoduje powrót do ekranu odtwarzania muzyki.

Uwaga

  • Okładki są wyświetlane wyłącznie po ich wcześniejszym przypisaniu do albumu lub utworu.
  • Odtwarzacz Walkman może nie wyświetlać wszystkich formatów okładek.