Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Odtwarzanie muzyki

Odtwarzanie muzyki przesłanej do odtwarzacza Walkman.

  1. Z menu Home wybierz [Muzyka].
  2. Wybierz metodę wyszukiwania, a następnie odpowiednie pozycje menu, aż wyświetlona zostanie lista odtwarzania. Następnie wybierz żądany utwór.
    Rozpocznie się odtwarzanie utworu i zostanie wyświetlony ekran odtwarzania muzyki. Aby wstrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij przycisk ().

Uwaga

  • Jeżeli odtwarzacz Walkman nie jest obsługiwany przez dłuższy czas po wstrzymaniu odtwarzania, zostanie on automatycznie wyłączony. W takim przypadku przed wykonaniem czynności z punktu 1 powyżej należy najpierw włączyć zasilanie.
  • W zależności od sposobu przesyłania utworów do odtwarzacza Walkman mogą one być odtwarzane w innej kolejności niż ta, w której są wyświetlane na komputerze. Jeśli chcesz ustawić inną kolejność utworów niż ta na odtwarzaczu Walkman, dostosuj listy odtwarzania, korzystając z funkcji Media Go lub iTunes, a następnie prześlij je do odtwarzacza Walkman.