Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Ustawianie timera uśpienia

Możliwa jest zmiana czasu ustawionego dla timera uśpienia.

 1. Z menu Home wybierz [Ustawienia].
 2. Wybierz [Alarm/timer uśpienia] - [Ustawienia timera uśpienia] - żądane ustawienie.
  Po określeniu ustawień timera uśpienia w obszarze informacji wyświetlony zostanie symbol .

Uwaga

 • Timer uśpienia nie zostanie aktywowany w następujących sytuacjach:
  • Podczas korzystania z funkcji [Autoprogramowanie] radia FM
  • Gdy uruchomiony jest alarm
  • Jeśli wyłączenie odtwarzacza Walkman następuje przed planowaną aktywacją timera uśpienia
  • Jeśli odtwarzacz Walkman jest podłączony do komputera przez USB
  • Jeżeli aktywne jest połączenie Bluetooth
  • Podczas usuwania zawartości z odtwarzacza Walkman