Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Podłączanie do komputera

Odtwarzacz Walkman podłącza się do komputera poprzez port USB w celu naładowania akumulatora odtwarzacza Walkman lub przesłania danych.

  1. Podłącz odtwarzacz Walkman do portu USB włączonego komputera.

Wskazówka

  • Jeśli komputer nie nawiąże połączenia USB z odtwarzaczem Walkman i nie zostanie wyświetlony komunikat [Podłączono do portu USB (używana pamięć masowa: pamięć systemu)] lub [Podłączono do portu USB (używana pamięć masowa: karta SD)], należy przejść do menu Home i wybrać [Ustawienia] - [Ustawienia ogólne] - [Tryb połączenia USB] - [Tak].
  • Jeżeli konieczne jest wykonanie operacji w systemie Windows, kliknąć przycisk „Anuluj” lub „×”.