Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Ładowanie akumulatora

Odtwarzacz Walkman ładuje się, podłączając go do komputera.

  1. Podłącz odtwarzacz Walkman do portu USB włączonego komputera.
    Ładowanie można uznać za zakończone, kiedy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wskaże .
  2. Po zakończeniu ładowania odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

Wskazówka

  • Korzystanie z trybu [Ochrona baterii] skraca czas pracy akumulatora, ale jednocześnie ogranicza jego zużywanie.
  • Informacje na temat czasu pełnego ładowania znajdują się w części „Dane techniczne”.

Uwaga

  • W przypadku ładowania odtwarzacza Walkman, który nie był używany przez dłuższy czas lub został podłączony pierwszy raz, komputer może go nie rozpoznać. Po ładowaniu odtwarzacza Walkman przez około 10 min powinien on działać normalnie.