Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu Walkman

Istnieje możliwość wyświetlenia informacji takich jak nazwa modelu czy wersja oprogramowania systemowego.

  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia].
  2. Wybierz [Ustawienia ogólne] - [Informacje o urządzeniu].