Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Aktualizacja oprogramowania systemowego odtwarzacza Walkman

Instalacja najnowszej wersji oprogramowania systemowego odtwarzacza Walkman pozwala dodać nowe funkcje. Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania systemowego i sposobu jego instalacji można uzyskać w witrynach pomocy technicznej dla danego obszaru.

  1. Z witryny pobierz do komputera program do aktualizacji.
  2. Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera, a następnie uruchom program do aktualizacji.
  3. Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania systemowego odtwarzacza Walkman, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka

  • Aby sprawdzić wersję oprogramowania odtwarzacza Walkman, należy wybrać [Ustawienia] - [Ustawienia ogólne] - [Informacje o urządzeniu].