Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Parowanie i podłączanie urządzenia audio Bluetooth

Podczas podłączania urządzenia audio Bluetooth po raz pierwszy, należy sparować je z odtwarzaczem Walkman.

 1. Umieść odtwarzacz Walkman i urządzenie audio Bluetooth w odległości nie większej niż 1 metr od siebie.
 2. Włącz tryb parowania na urządzeniu audio Bluetooth, które chcesz podłączyć.

  Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem audio Bluetooth.

 3. Z menu Home odtwarzacza Walkman wybierz [Bluetooth].
 4. Wybierz [Dodaj urządz. (parowanie)].

  Wyświetla się okno [Wyszukaj urz. peryferyjne], a w obszarze informacji wyświetlany jest symbol .

 5. Wybierz urządzenie audio Bluetooth, które chcesz podłączyć.

  Wykrycie urządzenia audio Bluetooth i wyświetlenie go na odtwarzaczu Walkman może potrwać dłuższy czas.

 6. Potwierdź zakończenie parowania. Połączenie Bluetooth jest nawiązywane automatycznie.

  Po zakończeniu parowania nawiązywane jest połączenie Bluetooth pomiędzy odtwarzaczem Walkman a urządzeniem audio Bluetooth. Wyświetlony zostanie komunikat informujący o nawiązaniu połączenia, a ikona w obszarze informacji zostanie zastąpiona ikoną . Rozpocznij odtwarzanie na odtwarzaczu Walkman, a dźwięk będzie dobiegał z urządzenia audio Bluetooth.

Anulowanie parowania

Należy nacisnąć przycisk () podczas parowania.

Jeżeli urządzenie audio Bluetooth nie zostało wykryte

Jeżeli urządzenie audio Bluetooth nie zostało wykryte przez odtwarzacz Walkman, wyświetli się komunikat [Nie znaleziono żadnych urządzeń. Sprawdź, czy urządzenie, które ma zostać połączone jest dostępne i powtórz wyszukiwanie w menu Opcje.]. Wyszukaj urządzenie audio Bluetooth ponownie, przechodząc do menu opcji i wybierając [Wyszukaj ponownie].

Jeżeli parowanie nie zostało zakończone

Jeżeli parowanie nie powiodło się, pojawia się komunikat o przerwaniu połączenia, a następnie ekran powraca do poprzedniego widoku i pojawia się okno [Dodaj urządz. (parowanie)]. Wykonaj parowanie ponownie z poziomu ekranu [Wyszukaj urz. peryferyjne].

Wskazówka

 • W przypadku wyświetlenia kilku nazw urządzeń audio Bluetooth sprawdź adres BD urządzenia, które chcesz sparować. Szczegółowe informacje dotyczące adresu BD można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem audio Bluetooth.
 • Jeśli podłączane urządzenie audio Bluetooth posiada funkcję NFC, parowanie i łączenie może być przeprowadzone za pomocą jednego dotknięcia.
 • Jednocześnie do odtwarzacza Walkman można podłączyć tylko jedno urządzenie audio Bluetooth. Aby sparować więcej niż jedno urządzenie, należy powtórzyć powyższe czynności dla każdego urządzenia.

Uwaga

 • Po rozpoczęciu parowania odtwarzanie plików, np. muzycznych, zostaje automatycznie zatrzymane i obsługa odtwarzacza Walkman jest niemożliwa.
 • W przypadku przekroczenia czasu parowania, na przykład jeśli kod dostępu nie zostanie wprowadzony na czas, należy przeprowadzić parowanie ponownie, wybierając opcję [Bluetooth] z menu Home.