Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Odbieranie danych za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Istnieje możliwość odbierania przez odtwarzacz Walkman danych wysłanych przez inne urządzenie Bluetooth za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

 1. Na odtwarzaczu Walkman wybierz pamięć ([Pamięć mas. systemu] lub [Karta SD]) jako miejsce zapisu odbieranych danych.
 2. Z menu Home wybierz [Bluetooth].
 3. Wybierz [Odbierz plik].

  Aby odebrać plik, odtwarzacz Walkman przechodzi w tryb oczekiwania.

 4. Prześlij dane z innego urządzenia Bluetooth na odtwarzacz Walkman.

  Adres BD (kod alfanumeryczny) Walkman wyświetlany jest pod nazwą modelu odtwarzacza Walkman. Po wyświetleniu przez urządzenie Bluetooth adresu BD upewnij się, że jest on identyczny z adresem BD wyświetlanym na odtwarzaczu Walkman. (Niektóre urządzenia Bluetooth mogą nie wyświetlać adresu BD).

  Parowanie następuje po pierwszym nawiązaniu połączenia Bluetooth z odtwarzaczem Walkman. Sprawdź, czy kody autoryzacji (kody alfanumeryczne) wyświetlane na odtwarzaczu Walkman i urządzeniu Bluetooth są identyczne.

 5. Po odebraniu danych naciśnij przycisk ().

  Odtwarzacz Walkman wyjdzie z trybu oczekiwania.

Wskazówka

 • Odebrane dane znajdują się w folderze „RECEIVED” urządzenia wybranego w kroku 3 powyższej instrukcji. Odtwarzacz Walkman może odbierać pliki w nieobsługiwanym formacie, jednak nie będą one wyświetlane ani odtwarzane. Ich odnalezienie w folderze „RECEIVED” możliwe jest przy użyciu Eksploratora Windows lub aplikacji Mac Finder.
 • Jeżeli nazwa otrzymanego pliku jest taka sama jak nazwa pliku otrzymanego wcześniej, pomiędzy jego nazwą a rozszerzeniem dodawany jest numer.
 • Jeśli odtwarzacz Walkman odbierze pliki w nieobsługiwanym formacie, nie będą one wyświetlane ani odtwarzane.

Uwaga

 • W przypadku przekroczenia czasu i zatrzymania parowania lub przesyłu należy ponownie wysłać dane z urządzenia Bluetooth.
 • Przesyłanie plików może się nie powieść, jeśli urządzenie Bluetooth znajduje się w zbyt dużej odległości od odtwarzacza Walkman lub występują zakłócenia ze strony innych urządzeń. W takich przypadkach należy zmniejszyć odległość pomiędzy odtwarzaczem Walkman i urządzeniem Bluetooth oraz zachować odpowiednią odległość od innych urządzeń lub je wyłączyć.
 • Odtwarzanie zostaje zatrzymane na czas odbierania danych przez odtwarzacz Walkman.
 • Maksymalny rozmiar odbieranego pliku wynosi 4 GB.