Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Wybieranie pamięci

Można wybrać pamięć, na której mają być zapisywane dane: [Pamięć mas. systemu] lub [Karta SD].

  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia karty SD].
  2. Wybierz pozycje menu, wykonując czynności opisane poniżej.
    • Aby przesłać dane z komputera: Wybierz [Lok. dla transf. przez USB] - [Pamięć mas. systemu] lub [Karta SD].
    • Aby odebrać dane za pośrednictwem połączenia Bluetooth: Wybierz [Lokaliz. dla odbier. plików] - [Pamięć mas. systemu] lub [Karta SD].

Wskazówka

  • W chwili zakupu ustawiona jest opcja [Pamięć mas. systemu].
  • Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera możliwa jest zmiana pamięci, do której przesyłane są pliki, np. muzyczne, z komputera. Na ekranie odtwarzacza Walkman wyświetlane będą instrukcje pozwalające zmienić pamięć.

Uwaga

  • Na kartę microSD nie można przesyłać nagrań muzycznych chronionych prawami autorskimi.
  • Nie można przesyłać danych z pamięci odtwarzacza Walkman na kartę microSD i odwrotnie.