Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Söka efter spår

Du kan snabbt söka efter ett spår efter artist, genre o.s.v.

  1. På musikuppspelningsskärmen eller listskärmen visar du alternativmenyn och väljer (Search) - önskad sökmetod - önskat spår.

Tips

  • ”The” i början av artistnamn ignoreras när [Artist]-listan arrangeras.
  • Listorna [All Songs], [Album], [Artist] och [Genre] arrangeras i alfanumerisk ordning. Listan [Release Year] arrangeras i omvänd kronologisk ordning. I listan [Folder] visas först mappar i namnordning och därefter filer i namnordning. Ingen skillnad görs mellan versaler och gemener.
  • Du kan söka efter spår från [All Songs], [Album], [Artist], [Genre], [Release Year], [Playlists], [Bookmark], [Folder] eller [Received Songs].
    [Hi-Res] läggs till bland sökmetoderna när du uppdaterar systemprogramvaran för din Walkman till version 1.10 eller senare.
  • [Playlists] skapas med hjälp av program som Media Go. Information om hur du skapar en spellista finns i programvarans hjälpavsnitt.
  • [Folder] inkluderar inte de spår som har tagits emot via Bluetooth-funktionen.
  • Listan [Received Songs] innehåller spår som har tagits emot via Bluetooth-funktionen samt förinstallerade provdata.
  • Sök efter ett spår som finns lagrat i [System Storage] eller [SD Card] genom att välja minnet för att söka i [Folder] eller [Received Songs].