Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Så här använder du

Komma igång

Webbplats för kundregistrering

Före användning

Ha roligt med din Walkman

Delar och kontroller

Ström/laddning

Initiala inställningar

Grundläggande funktioner

microSD-kort

Home-menyn/Alternativmenyn

Ansluta din Walkman till datorn

Initialisera/uppdatera

Använda innehållet

Överföra/radera innehåll

Arbetsgång för att överföra innehåll till din Walkman

Installera Media Go

Installera Content Transfer

Importera innehåll till programvaran

Överföra innehåll till din Walkman

Radera innehåll från din Walkman

Använda Media Go

Musik

Spela musik

Ta bort spår

Använda bokmärken

Visa låttexter

SensMe™-kanaler

Musikinställningar

Bilder/videor/podcasts

Titta på bilder

Titta på videor

Spela upp podcasts

Bildinställningar

Videoinställningar

FM-radio

Lyssna på FM-radio

FM-radioinställningar

microSD-kort

microSD-kort

Noise Canceling

Använda Noise Canceling-funktionen

Noise Canceling-inställningar

Bluetooth

Vad är Bluetooth-funktionen?

Ansluta med Bluetooth-ljudenheter

Lyssna på ljud med hjälp av en Bluetooth-ljudenhet

Skicka/ta emot innehåll via en Bluetooth-anslutning

Information om Bluetooth-ljudenheter

Bluetooth-inställningar

Information om Bluetooth-funktionen

NFC

Vad är NFC-funktionen?

Ansluta med One-touch (NFC)

Inställningar

Musikinställningar

Bildinställningar

Videoinställningar

FM-radioinställningar

Noise Canceling-inställningar

Bluetooth-inställningar

Tidsinställning för Alarm/Sleep

Välja hörlurar

Generella inställningar

Språkinställningar

Meddelande

Försiktighetsåtgärder

Webbplats för kundsupport

Specifikationer

Specifikationer