Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Акумулаторната батерия трябва да бъде сменена.

  • За смяна на акумулаторните батерии вашият Walkman трябва да бъде разглобен от професионалист. Не разглобявайте сами вашия Walkman.

  • Обърнете се към най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center за смяна на акумулаторни батерии.