Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Как се използва

Първи стъпки

Преди употреба

Ползвайте с удоволствие вашия Walkman

Части и управление

Захранване/Зареждане

Първоначални настройки

Основни операции

Начално меню/Меню с опции

Свързване на вашия Walkman към компютъра ви

Инициализиране/Актуализиране

Прехвърляне/Изтриване на съдържание

Последователност на операциите за прехвърляне на съдържание на вашия Walkman

Инсталиране на “Music Center for PC”

Инсталиране на Content Transfer

Импортиране на съдържание в софтуера

Прехвърляне на съдържание на вашия Walkman

Изтриване на съдържание от вашия Walkman

Работа с “Music Center for PC”

Музика

Възпроизвеждане на музика

Изтриване на песни

Настройки за музика

Снимки

Разглеждане на снимки

Настройки за снимки

FM радио

Слушане на FM радио

Настройки за FM радио

Настройки

Настройки за музика

Настройки за снимки

Настройки за FM радио

Настройки на таймера за автоматично изключване

Общи настройки

Езикови настройки

За ваша информация

Предпазни мерки

Уебсайт за обслужване на клиенти

Спецификации

Спецификации