Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Използвайте това ръководство, когато срещате затруднения или когато искате да научите как да използвате своя WALKMAN®.


Цветът на този модел Walkman, продаван в някои държави/региони, може да е различен от показания по-горе.


Препоръчаното приложение за компютър с Windows беше променено на “Music Center for PC”.