Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

С каква продължителност е животът на вградената акумулаторна батерия?

  • Той е различен в зависимост от средата, в която се използва вашия Walkman, но вградената акумулаторна батерия може да бъде зареждана средно около 500 пъти. Животът на батерията се съкращава и капацитетът ѝ се намалява в резултат от броя на презарежданията и използването ѝ, както и от средата, в която се използва. Когато животът на батерията се скъси наполовина на нормалната продължителност, дори и при пълно зареждане, тя трябва да се подмени.

  • Обърнете се към най-близкия търговец на Sony за повече подробности относно живота на вградената батерия.