Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Лентата за хода на изпълнение на екрана за инсталиране не работи, докато софтуерът се инсталира.

  • Изчакайте инсталирането да завърши, защото то протича правилно. Инсталирането може да отнеме 30 или повече минути в зависимост от използвания компютър.