Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Възпроизвеждането преминава на следващия албум при зададено повтаряне на възпроизвеждането.

  • Ако искате да повторите песен от албум, възпроизведете песента, като изберете [Music] - [Album] от началното меню, а след това изведете менюто с опции и изберете [Play Mode] - [Repeat].