Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Песните се възпроизвеждат само в ограничен обхват, като например в рамките на един албум.

  • Ако искате да възпроизведете всички песни на вашия Walkman, изберете песен от [Music] - [All Songs].