Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Списък на съобщенията

Показва се [System software update failed.].

Актуализирането на системния софтуер не е завършило успешно.

Следвайте показаните на компютъра ви инструкции, за да опитате отново да актуализирате системния софтуер.

Показва се [Check the volume level].

  • Аларма (звуков сигнал) и предупреждение [Check the volume level] се използват с цел предпазване на слуха ви, когато за първи път увеличите силата на звука до вредно за слуха ви ниво. Можете да отмените алармата и предупреждението, като натиснете произволен бутон.

  • Можете да увеличите силата на звука, след като отмените алармата и предупреждението.
  • След първоначалното предупреждение, алармата и предупреждението, че силата на звука е зададена на определено ниво, което е вредно за слуха ви, се повтарят на всеки общо 20 часа. Когато това стане, силата на звука автоматично се намалява.