Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Върху вашия Walkman е била разлята напитка (вода, кафе и др.) или вашият Walkman е бил изпран в пералнята.

  • Ако разлеете напитка върху вашия Walkman или го изперете в пералня, в Walkman може да навлезе течност. Веднага спрете да използвате вашия Walkman и се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.