Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Чува се аларма (звуков сигнал) и се показва съобщението [Check the volume level].

  • Алармата (звуков сигнал) и предупреждението [Check the volume level] служат като мярка за предпазване на слуха ви, когато за първи път увеличите силата на звука до определено ниво, което е вредно за слуха ви. Можете да отмените алармата и предупреждението, като натиснете произволен бутон.
  • Можете да увеличите силата на звука, след като отмените алармата и предупреждението.
  • След първоначалното предупреждение, алармата и предупреждението, че силата на звука е зададена на определено ниво, което е вредно за слуха ви, се повтарят на всеки общо 20 часа. Когато това стане, силата на звука автоматично се намалява.