Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Не можете да инсталирате софтуер на компютъра си.

  • Ако е стартиран друг софтуер, той може да пречи на инсталирането. Уверете се, че сте излезли от всички други софтуери, преди да инсталирате този софтуер. Особено важно е да се уверите, че не сте свързани към интернет и да излезете от софтуер за защита, тъй като той може да натовари сериозно компютъра ви.
  • Възможно е на твърдия диск да няма достатъчно свободно място. Проверете обема на свободното място, необходимо за инсталиране на софтуера, и след това изтрийте всички ненужни файлове.
  • На компютър с Windows е възможно да не успеете да инсталирате софтуера, ако профилът ви няма администраторски права или ако не сте влезли като администратор на компютъра. Влезте с профил с администраторски права или като администратор на компютъра. Освен това, ако в потребителското име са използвани двубайтови знаци, създайте нов профил, използващ само еднобайтови знаци в потребителското име.
  • На компютър с Windows е възможно екранът за инсталиране да закрива диалогов прозорец със съобщение, поради което процесът на инсталиране да изглежда спрял. Натиснете и задръжте клавиша “Alt”, докато натискате няколко пъти клавиша “Tab”. Когато се покаже диалоговият прозорец, следвайте инструкциите в него.